Priezvisko Meno Pozícia v projekte
Moravčík Oliver Kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Noga Pavol Kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Riedlmajer Robert Kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Strémy Maximilián Kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Antušek Andrej Vedecko-výskumný pracovník
Ahmad Azizpour Vedecko-výskumný pracovník
Bajčičáková Ingrida Vedecko-výskumný pracovník
Beňo Matúš Vedecko-výskumný pracovník
Bezák Pavol Vedecko-výskumný pracovník
Bohovičová Jana Vedecko-výskumný pracovník
Bónová Lucia Vedecko-výskumný pracovník
Borkin Dmitrii Vedecko-výskumný pracovník
Buranský Ivan Vedecko-výskumný pracovník
Cuninka Peter Vedecko-výskumný pracovník
Cuninková Eva Vedecko-výskumný pracovník
Čaplovič Ľubomír Vedecko-výskumný pracovník
Degmová Jarmila Vedecko-výskumný pracovník
Derzsi Mariana Vedecko-výskumný pracovník
Dobrotka Andrej Vedecko-výskumný pracovník
Dobrovodský Jozef Vedecko-výskumný pracovník
Dubecký Matúš Vedecko-výskumný pracovník
Halanda Juraj Vedecko-výskumný pracovník
Horváth Dušan Vedecko-výskumný pracovník
Janíková Dominika Vedecko-výskumný pracovník
Janovec Jozef Vedecko-výskumný pracovník
Kršjak Vladimír Vedecko-výskumný pracovník
Minárik Stanislav Vedecko-výskumný pracovník
Moravčík Roman Vedecko-výskumný pracovník
Muška Martin Vedecko-výskumný pracovník
Pekarčíková Marcela Vedecko-výskumný pracovník
Priputen Pavol Vedecko-výskumný pracovník
Prišegen Matej Vedecko-výskumný pracovník
Sahul Miroslav Vedecko-výskumný pracovník
Salari Saeid Vedecko-výskumný pracovník
Skarba Michal Vedecko-výskumný pracovník
Sojak Stanislav Vedecko-výskumný pracovník
Száraz Zoltán Vedecko-výskumný pracovník
Šugár Peter Vedecko-výskumný pracovník
Šulka Martin Vedecko-výskumný pracovník
Šulková Katarína Vedecko-výskumný pracovník
Tanuška Pavol Vedecko-výskumný pracovník
Tokar Kamil Vedecko-výskumný pracovník
Vaňa Dušan Vedecko-výskumný pracovník
Važan Pavel Vedecko-výskumný pracovník
Vavrinský Erik Vedecko-výskumný pracovník
Vyskoč Maroš Vedecko-výskumný pracovník
Závacká Anna Vedecko-výskumný pracovník
Benka Denis Vedecko-výskumný pracovník
Magdolen Jozef Vedecko-výskumný pracovník
Ferenčík Filip Vedecko-výskumný pracovník
Bujdák Radovan Vedecko-výskumný pracovník
Fabušová Diana Technickí a iní pomocní pracovníci
Ďurišová Vladimíra Personalista/mzdový účtovník
Grznáriková Vladimíra Personalista/mzdový účtovník
Halandová Henrieta Technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výsk. aktivít projektu
Halgaš Radoslav Technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výsk. aktivít projektu
Horská Daniela Účtovník (vedenie účtovníctva)
Hrdličková Vlasta Účtovník (vedenie účtovníctva)
Kostecká Katarína Asistent projektového manažéra
Kučerová Erika Finančný manažér
Kubiš Matej Technický pracovník
Padáčová Iveta Asistent projektového manažéra
Pinkasová Monika Projektový manažér
Rešetová Kvetoslava Manažér pre publicitu, informovanosť a propagáciu projektu
Švecová Lucia Manažér pre verejné obstarávanie
Žákovú Lucia Asistent projektového manažéra