Priezvisko Meno Pozícia v projekte Vedecký profil
Klaučo Martin Kľúčový vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Moravčík Oliver Kľúčový vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Noga Pavol Kľúčový vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Riedlmajer Robert Kľúčový vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Strémy Maximilián Kľúčový vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Vrček Neven Kľúčový vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Antušek Andrej Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Ahmad Azizpour Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Bajčičáková Ingrida Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Behulová Mária Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Beňo Matúš Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Bezák Pavol Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Bohovičová Jana Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Bošák Ondrej Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Bónová Lucia Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Borkin Dmitrii Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Buranský Ivan Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Cuninka Peter Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Cuninková Eva Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Čaplovič Ľubomír Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Černičková Ivona Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Degmová Jarmila Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Derzsi Mariana Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Dobrotka Andrej Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Dobrovodský Jozef Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Drienovský Marián Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Dubecký Matúš Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Ďuriška Libor Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Gogola Peter Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Halanda Juraj Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Halenár Igor Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Horváth Dušan Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Huláčová Simona Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Janíková Dominika Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Janovec Jozef Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Kršjak Vladimír Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Kubliha Marián Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Kuracina Richard Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Martinka Jozef Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Melicherčík Martin Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Minárik Stanislav Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Milde Ján Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Moravčík Roman Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Muška Martin Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Palcut Marián Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Pekarčíková Marcela Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Priputen Pavol Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Prišegen Matej Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Rantuch Peter Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Sahul Miroslav Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Salari Saeid Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Skarba Michal Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Sojak Stanislav Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Száraz Zoltán Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Šugár Peter Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Šulka Martin Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Šulková Katarína Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Tanuška Pavol Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Tokar Kamil Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Vaňa Dušan Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Važan Pavel Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Vavrinský Erik Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Vyskoč Maroš Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Závacká Anna Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Benka Denis Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Magdolen Jozef Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Ferenčík Filip Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Bujdák Radovan Vedecko-výskumný pracovník Vedecký profil pdf
Fabušová Diana Technickí a iní pomocní pracovníci
Ďurišová Vladimíra Personalista/mzdový účtovník
Grznáriková Vladimíra Personalista/mzdový účtovník
Halandová Henrieta Technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výsk. aktivít projektu
Halgaš Radoslav Technickí a iní pomocní pracovníci v rozsahu výsk. aktivít projektu
Horská Daniela Účtovník (vedenie účtovníctva)
Hrdličková Vlasta Účtovník (vedenie účtovníctva)
Kostecká Katarína Asistent projektového manažéra
Kučerová Erika Finančný manažér
Kubiš Matej Technický pracovník
Padáčová Iveta Asistent projektového manažéra
Pinkasová Monika Projektový manažér
Rešetová Kvetoslava Manažér pre publicitu, informovanosť a propagáciu projektu
Švecová Lucia Manažér pre verejné obstarávanie
Žákovú Lucia Asistent projektového manažéra