Brožúra o projekte
https://www.facebook.com/MTF.STU/photos/a.122184141151811/3986316998071820/

Brožúra o projekte
https://www.instagram.com/p/CQTGgjzK3Zv/

Researcher position at SlovakION

Zdroj: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/631975
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/ponuka-pracovneho-miesta.html?page_id=15379

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

Zdroj: https://www.technitra.sk/program
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BTP61-c8fRY

Vedci z MTF STU zaznamenali prvé úspechy vo významnom projekte výskumu a vývoja materiálov
Zdroj: https://www.trnava-live.sk/2021/01/29/vedci-z-mtf-stu-zaznamenali-prve-uspechy-vo-vyznamnom-projekte-vyskumu-a-vyvoja-materialov/

Sme bližšie k akcelerátorovi výskumu CERN-ISOLDE
Zdroj: https://todarozum.sk/priklady-dobrej-praxe/

Čo má spoločné urýchľovač častíc s liečbou rakoviny?
Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/fyzika/co-ma-spolocne-urychlovac-castic-s-liecbou-rakoviny/

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION
Zdroj: Časopis Strojárstvo : https://www.engineering.sk/clanky2/veda-vyskum/18267-vedeckovyskumne-centrum-excelentnosti-slovakion

Slovenskí vedci z Materiálovotechnologickej fakulty STU majú na konte významný úspech v rámci spolupráce s CERN-om.
Zdroj: https://eraportal.sk/aktuality/co-ma-spolocne-urychlovac-castic-s-liecbou-rakoviny/?era=1

Slovenská technická univerzita uspela so svojím teamingovým projektom
Zdroj: https://www.minedu.sk/slovenska-technicka-univerzita-uspela-so-svojim-teamingovym-projektom/

Slovenská technická univerzita získala desať miliónov na výskum.Projekt SlovakION je možné považovať za etalón slovenskej vedy.
Zdroj: https://domov.sme.sk/c/22224799/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-desat-milionov-na-vyskum.html

Slovenská technická univerzita uspela so svojím projektom, získala miliónový výskumný grant
Zdroj: https://www.webnoviny.sk/vskolstve/slovenska-technicka-univerzita-uspela-so-svojim-projektom-ziskala-milionovy-vyskumny-grant/

Slovenská technická univerzita získala výskumný grant 10 miliónov eur. Súčasťou projektu, ktorý uspel vďaka programu H2020 Teaming, bude podpora celého spektra výskumných aktivít.
Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/728466/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-vyskumny-grant-10-milionov-eur/

STU získala výskumný grant desaťmiliónov eur. Proces príprav projektu, ktorý trval niekoľko rokov, uzavreli podpisom zmluvy rektor STU Miroslav Fikar a generálny riaditeľ Výskumnej agentúry.
Zdroj: http://www.teraz.sk/slovensko/stu-ziskala-vyskumny-grant-desatmili/421486-clanok.html

Slovenská technická univerzita získala 10-miliónový výskumný grant
Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-10-milionovy-vyskumny-grant

Slovenskí vedci sú v tíme, ktorý možno našiel kľúč k izbovým teplotám supravodivosti
Zdroj: https://www.pcrevue.sk/a/Slovensky-vedci-su-v-time–ktory-mozno-nasiel-kluc-k-izbovym-teplotam-supravodivosti

Materiálový výskum aký tu ešte nebol
Zdroj: https://todarozum.sk/priklady-dobrej-praxe/

Výskum materiálov na špičkovej úrovni
Zdroj: http://www.stuscientific.sk/news/view/vyskum-materialov-na-spickovej-urovni

Výskum materiálov na špičkovej úrovni
Zdroj: https://www.engineering.sk/clanky2/veda-vyskum/12792-vyskum-materialov-na-spickovej-urovni

MTF STU v Trnave realizuje významný projekt v oblasti výskumu a vývoja materiálov. Využitie nájde v mnohých oblastiach priemyslu
Zdroj: http://www.trnava-live.sk/2020/04/22/mtf-stu-v-trnave-realizuje-vyznamny-projekt-v-oblasti-vyskumu-a-vyvoja-materialov-vyuzitie-najde-v-mnohych-oblastiach-priemyslu/

SlovakION – kvalita v materiálovom výskume
Zdroj: http://web.sopk.sk/ln.php?name=17c7d44f3412a93fc1256bbf003eb79c/9AEB5D01A2295F06C1258551003CE441

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/435/vedeckovyskumne-centrum-excelentnosti-slovakion-pre-materialovy-a-interdisciplinarny-vyskum

Výskum materiálov na špičkovej úrovni
Zdroj: https://eraportal.sk/aktuality/vyskum-materialov-na-spickovej-urovni/?era=1

Výskum materiálov na špičkovej úrovni
Zdroj: https://www.quark.sk/vyskum-materialov-na-spickovej-urovni/

Výskum materiálov na špičkovej úrovni
Zdroj: http://www.sbagency.sk/vyskum-materialov-na-spickovej-urovni#.XzJSqX7gqHt

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14359

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://youtu.be/nVqCgaDYaxk

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.instagram.com/tv/CHpQNioHbbp/?igshid=wmeyvxb44hj7

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.facebook.com/MTF.STU/posts/3391096414260551