Web stránka projekltu
Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/

Slovenská technická univerzita získala 10 miliónový výskumný grant
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-10-milionovy-vyskumny-grant.html?page_id=14688
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-10-milionovy-vyskumny-grant.html?page_id=13030

STU je lídrom spolupráce v oblasti materiálového výskumu
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/stu-je-lidrom-spoluprace-v-oblasti-materialoveho-vyskumu.html?page_id=13053

Did they find the key to high superconductivity temperatures?
Zdroj: https://www.stuba.sk/english/news/news/did-they-find-the-key-to-high-superconductivity-temperatures.html?page_id=12676

Našli kľúč k vysokým teplotám supravodivosti?
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/nasli-kluc-k-vysokym-teplotam-supravodivosti.html?page_id=12586

Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2018-2019/05.pdf

Mojou snahou je predpovedať nové funkčné materiály pomocou počítačového modelovania na atómovej úrovni
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2018-2019/04.pdf

Začala sa realizácia významného projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/zacala-sa-realizacia-vyznamneho-projektu.html?page_id=15016

Ponuka pre prax z riešeného projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/spolupraca-s-praxou/ponuka-spoluprace-s-praxou-1/ponuka-spoluprace-s-praxou-a-oblasti-expertiz-ustavu-vyskumu-progresivnych-technologii.html?page_id=14718

Cutting-edge research in the field of material science
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/english/events-news/news/cutting-edge-research-in-the-field-of-material-science.html?page_id=15034

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/bombardovanie-materialov-urychlenymi-ionmi.html?page_id=15122

TVT – Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/tvt-bombardovanie-materialov-urychlenymi-ionmi.html?page_id=15197