2023 – Publikácia projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/16692

2023 – Tlačová správa k projektu
Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/?page_id=213

2023 – Tlačová správa projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/16544

2023 – Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum / Scientific and Research Centre of Excellence SlovakION for Material and Interdisciplinary Research
Zdroj:
https://is.stuba.sk/vv/projekty.pl?projekt=23905;podrobnosti=1;zalozka=4
https://is.stuba.sk/vv/projekty.pl?projekt=23905;podrobnosti=1;zalozka=4;lang=en

2023 – Projekt rozvoja Vedeckovýskumného centra excelentnosti SlovakION úspešne zavŕšil tretí rok
Zdroj: https://www.stuba.sk/15825

2022 – SlovakION v číslach
Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/?page_id=253

2022 – MTF STU na Týždni vedy a techniky 2022
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/16463

2022 – Boli sme na Noci výskumníkov
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/16397

2022 – MTF a Noc výskumníkov 2022
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/16391

2022 – Excelentný výskum pokračuje. Chceme byť úspešní v európskom výskumnom priestore.
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2021-2022/07-08.pdf

2022 – Techfórum 2022 (24.-27.5.2022) – pozvánka
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15842

2022 – Databáza ponuky spolupráce s praxou
Zdroj: http://www.ksp.stuba.sk/sk
Zdroj: http://www.ksp.stuba.sk/sk/pre-firmy/databaza-ponuky-mtf-stu
Zdroj: http://www.ksp.stuba.sk/sk/pre-firmy/sluzby1

2022 – Ponuka stáže na UVPT
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15799

2022: Vedci z Materiálovotechnologickej fakulty STU už dva roky riešia významný projekt
Zdroj: https://www.stuba.sk/14840

2022 – Dva roky excelentného výskumu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15701
Zdroj: https://www.stuba.sk/14718
Zdroj: https://www.stuba.sk/14804
Zdroj: http://www.stuscientific.sk/news/view/dva-roky-excelentneho-vyskumu?sessid5df2c01a18efdfa951a52c3425817706=87f0a2a1eea651a05439fcd67e706665

2022 – Tlačová správa z projektu
Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/?page_id=213

2022- STU posilňuje spoluprácu so špičkovým výskumným centrom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Zdroj: https://www.stuba.sk/14685

2022 – Bulletin
Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/

2022 – Prezentácia projektu na Techfórum 2022
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15878

2022- Excelentný výskum pokračuje. Chceme byť úspešní v európskom výskumnom priestore.
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2021-2022/07-08.pdf

2022 – Techfórum 2022 (24.-27.5.2022) -pozvánka
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15842

2022 – Databáza ponuky spolupráce s praxou
Zdroj: http://www.ksp.stuba.sk/sk
Zdroj: http://www.ksp.stuba.sk/sk/pre-firmy/databaza-ponuky-mtf-stu
Zdroj: http://www.ksp.stuba.sk/sk/pre-firmy/sluzby1

2022 – Ponuka stáže na UVPT
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15799

2022: Vedci z Materiálovotechnologickej fakulty STU už dva roky riešia významný projekt
Zdroj: https://www.stuba.sk/14840

2022: Dva roky excelentného výskumu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15701
Zdroj: https://www.stuba.sk/14718
Zdroj: https://www.stuba.sk/14804
Zdroj: http://www.stuscientific.sk/news/view/dva-roky-excelentneho-vyskumu?sessid5df2c01a18efdfa951a52c3425817706=87f0a2a1eea651a05439fcd67e706665

2022: Tlačová správa z projektu
Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/?page_id=213

2022: STU posilňuje spoluprácu so špičkovým výskumným centrom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
Zdroj: https://www.stuba.sk/14685

2021: Sprievodné podujatie MTF na TVT
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15594

2021: Rozhovor s dvoma kľúčovými riešiteľmi projektu Teaming
Zdroj:  https://www.mtf.stuba.sk/15593

2021: MTF na Európskej noci výskumníkov
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15558

2021: Researcher position at SlovakION
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15379

2021: Brožúra: O projekte- Údaje – prostredie- spolupráca s praxou – excelentný výskum
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15453

2021: MTF na TechNITRA 2021
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15425

2021: Dotazník: Transfer technológií a vedeckých poznatkov z projektu do praxe
Zdroj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-hDBqzzUqQHIIxs4ob_9r3QP-Pl0Wmc_yZ2X5REk8GRO1ug/viewform

2021: Prvý rok riešenia významného projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15284

2021: Pokračovanie riešenia významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
Zdroj: https://www.stuba.sk/13965
Zdroj: https://www.stuba.sk/642

2021: Spolupráca MTF STU so svetovou špičkou CERN má výsledky
Zdroj: https://www.stuba.sk/13971

2021: Cutting-edge research in the field of material science
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15034

2020: Web stránka projektu
Zdroj:
https://teaming.mtf.stuba.sk/

2020: Začala sa realizácia významného projektu
Zdroj:
https://www.mtf.stuba.sk/15016

2020: Ponuka pre prax z riešeného projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/14718

2020: Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15122

2020: TVT – Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/15197

2020: Did they find the key to high superconductivity temperatures?
Zdroj: https://www.stuba.sk/12676

2020: Našli kľúč k vysokým teplotám supravodivosti?
Zdroj: https://www.stuba.sk/12586

2019: Slovenská technická univerzita získala 10 miliónový výskumný grant
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/14688
Zdroj: https://www.stuba.sk/13030

2019: STU je lídrom spolupráce v oblasti materiálového výskumu
Zdroj: https://www.stuba.sk/13053

2019: Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2018-2019/05.pdf

2019: Mojou snahou je predpovedať nové funkčné materiály pomocou počítačového modelovania na atómovej úrovni
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2018-2019/04.pdf