Researcher position at SlovakION

Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/ponuka-pracovneho-miesta.html?page_id=15379

Brožúra: O projekte- Údaje – prostredie- spolupráca s praxou – excelentný výskum

Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/brozura-o-projekte.html?page_id=15453

MTF na TechNITRA 2021

Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/mtf-na-technitra-2021.html?page_id=15425

Dotazník: Transfer technológií a vedeckých poznatkov z projektu do praxe

Zdroj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-hDBqzzUqQHIIxs4ob_9r3QP-Pl0Wmc_yZ2X5REk8GRO1ug/viewform

Web stránka projekltu
Zdroj: https://teaming.mtf.stuba.sk/

Slovenská technická univerzita získala 10 miliónový výskumný grant
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-10-milionovy-vyskumny-grant.html?page_id=14688
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-10-milionovy-vyskumny-grant.html?page_id=13030

STU je lídrom spolupráce v oblasti materiálového výskumu
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/media/tlacove-spravy/stu-je-lidrom-spoluprace-v-oblasti-materialoveho-vyskumu.html?page_id=13053

Did they find the key to high superconductivity temperatures?
Zdroj: https://www.stuba.sk/english/news/news/did-they-find-the-key-to-high-superconductivity-temperatures.html?page_id=12676

Našli kľúč k vysokým teplotám supravodivosti?
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/nasli-kluc-k-vysokym-teplotam-supravodivosti.html?page_id=12586

Prekročí nový kandidát rekordne vysoké teploty supravodivosti keramických supravodičov?
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2018-2019/05.pdf

Mojou snahou je predpovedať nové funkčné materiály pomocou počítačového modelovania na atómovej úrovni
Zdroj: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/diani_na_stu/spektrum/2018-2019/04.pdf

Začala sa realizácia významného projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/zacala-sa-realizacia-vyznamneho-projektu.html?page_id=15016

Ponuka pre prax z riešeného projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/spolupraca-s-praxou/ponuka-spoluprace-s-praxou-1/ponuka-spoluprace-s-praxou-a-oblasti-expertiz-ustavu-vyskumu-progresivnych-technologii.html?page_id=14718

Cutting-edge research in the field of material science
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/english/events-news/news/cutting-edge-research-in-the-field-of-material-science.html?page_id=15034

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/bombardovanie-materialov-urychlenymi-ionmi.html?page_id=15122

TVT – Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/tvt-bombardovanie-materialov-urychlenymi-ionmi.html?page_id=15197

Prvý rok riešenia významného projektu
Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/prvy-rok-riesenia-vyznamneho-projektu.html?page_id=15284

Pokračovanie riešenia významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/pokracovanie-riesenia-vyznamneho-projektu-vedeckovyskumne-centrum-excelentnosti-slovakion-pre-materialovy-a-interdisciplinarny-vyskum.html?page_id=13965
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/vyskume/aktuality-z-vedy-a-vyskumu.html?page_id=642

Spolupráca MTF STU so svetovou špičkou CERN má výsledky
Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/spolupraca-mtf-stu-so-svetovou-spickou-cern-ma-vysledky.html?page_id=13971