Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 

ADC01 ANTUŠEK, Andrej – REPISKÝ, Michal. NMR absolute shielding scales and nuclear magnetic dipole moments of transition metal nuclei.
In Physical Chemistry Chemical Physics. iss. 13 (2020), s. 1-12. ISSN 1463-9076 (2018: 3.567 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.310 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1039/D0CP00115E. .
Projekt: APVV-15-0105 122 ; 313011W085 530; Project No.262695; Grant No.NN4654K; ITMS 26230120002; ITMS 26210120002
ADC02 NOVAKOVIČ, M. – POPOVIČ, M. – NOGA, Pavol – VAŇA, Dušan – RAKOČEVIČ, Z. Formation of Au-Ag alloy nanoparticles in amorphous silicon using sequential ion implantation. In Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B – Beam Interactions with Materials and Atoms. Vol. 471, (2020), s. 33-41. ISSN 0168-583X (2018: 1.210 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.518 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1016/j.nimb.2020.03.021. Projekt: 313011W085 530 ; 1/0330/18 113 ; APVV-15-0049 122 ; APVV-18-0168 122; Project No.III 45005
ADC03 PEKARČÍKOVÁ, Marcela – MIŠÍK, Jozef – DRIENOVSKÝ, Marián – KRAJČOVIČ, Jozef – VOJENČIAK, Michal – BÚRAN, Marek – MOŠAŤ, Marek – HÚLAN, Tomáš – SKARBA, Michal – CUNINKOVÁ, Eva – GÖMÖRY, Fedor. Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications. In Materials [elektronický zdroj]. Vol. 13, (2020), s. 1-16. ISSN 1996-1944 (2018: 2.972 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.686 – SJR, Q2 – SJR Best Q). Projekt: 721019 493 ; 1/0151/17 113; 313011W085 530
ADC04 WEGNER, W. – TOKÁR, Kamil – LORENZANA, Jose – DERZSI, Mariana – GROCHALA, Wojciech. Gigantic work function in layered AgF2. In Physical Chemistry Chemical Physics. 03, september (2020), s. 1-19. ISSN 1463-9076 (2019: 3.430 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.143 – SJR, Q1 – SJR Best Q). Projekt: APVV-18-0168 122 313011W085 530
ADC05 SAHUL, Miroslav – TOMČÍKOVÁ, Ema – SAHUL, Martin – PAŠÁK, Matej – LUDROVCOVÁ, Barbora – HODÚLOVÁ, Erika. Effect of Disk Laser Beam Offset on the Microstructure and Mechanical Properties of Copper-AISI 304 Stainless Steel Dissimilar Metals Joints. In Metals. Vol. 10, iss. 10 (2020), s. 1-22. ISSN 2075-4701 (2019: 2.117 – IF, Q1 – JCR Best Q, 0.567 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/met10101294. Projekt: APVV-18-0116 122 ; 1/0091/17 113 ; 313011W085 530

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 VYSKOČ, Maroš – SAHUL, Miroslav – SAHUL, Martin. Ako sa zvára auto? In Quark. Roč. 26, č. 5 (2020), s. 30-31. ISSN 1335-4000. Projekt: 313011W085 530
BDF02 VYSKOČ, Maroš – VYSKOČOVÁ, Monika. Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin. In MM Průmyslové spektrum. č. 5 (2020), s. 58-59. ISSN 1212-2572. Projekt: 313011W085 530
BDF03 VYSKOČ, Maroš – SAHUL, Miroslav – DOMÁNKOVÁ, Mária – VYSKOČOVÁ, Monika. Analýza mikroštruktúry laserových zvarových spojov AL zliatiny AW 5083. In Zváranie – Svařování. Roč. 69, č. 3 (2020), s. 22-29. ISSN 0044-5525. Projekt: 313011W085 530